Tietosuoja

Laadittu 1.5.2020.

Rekisterin pitäjä

Kello- ja Kultaliike Piekäinen Oy
Mannerheimintie 100, Helsinki
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riikka Piekäinen
e-mail: kello@piekainen.fi
http://piekainen.fi

Rekisterin nimi

Kello- ja Kultaliike Piekäisen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilauksen käsittelyyn ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Sähköinen rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot. Maksupalvelu hoidetaan ulkoisen palvelun kautta eikä sen tietoja tallenneta sivustolle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan tilauksen käsittelyyn. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tarkastusoikeus

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaisesti asiakasrekisteriin rekisteröity henkilö voi tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se lähetetään osoitteeseen yllä mainittuun osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa

EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään yllä mainittuun osoitteeseen.

EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö lähetetään yllä mainittuun osoitteeseen.